Monographs

 1. Al'tshuler S. A., Kozyrev B. M.: Elektronnyj paramagnitnyj rezonans. Moscow: Fizmatlit  1961.
 2. Biryukov I. P., Voronkov M. G., Safin I. A.: Tablits chastot yadernogo kvadrupol'nogo rezonansa. Leningrad: Khimiya 1968. 
 3. Kessel' A. R.: Yadernyj akusticheskij rezonans. Moscow: Nauka 1969.
 4. Salikhov K. M.: Vvedenie v teoriyu khimicheskikh reaktsij. Lectures. Novosibirsk: NSU, ICKC SB AS USSR 1970.
 5. Kozyrev B. M. (ed.): Radiospektroskopiya. Moscow: Nauka 1973.
 6. Bazhin N. M., Salikhov K. M.: EPR. Relaksatsiya v zhidkosti. Novosibirsk: NSU 1974.
 7. Salikhov K. M., Semenov A. G., Tsvetkov Yu. D.: Elektronnoe spinovoe ekho i ego primenenie. Novosibirsk: Nauka 1976.
 8. Zamaraev K. I., Molin Yu. N., Salikhov K. M.: Spinovyj obmen. Novosibirsk: Nauka, Sibirskoe otd. 1977.
 9. Golenischev-Kutuzov V. A., Samartsev V. V., Solovarov N. K., Khabibullin B. M.: Magnitnaya kvantovaya akustika. Moscow: Nauka 1977.
 10. Safin I. A., Osokin D. Ya.: Yadernyj kvadrupol'nyj rezonans v soedineniyakh azota. Moscow: Nauka 1977.
 11. Buchachenko A. L., Sagdeev R. Z., Salikhov K. M.: Magnitnye i spinovye Effekty v khimicheskih reaktsiyakh. Novosibirsk: Nauka 1978.
 12. Molin Yu. N., Salikhov K.M., Zamaraev K. I.: Spin Exchange. Principles and Application in Chemistry and Biology. Berlin: Springer 1980.
 13. Kessel' A. R., Berim G. O.: Magnitnyj rezonans izingovskikh magnetikov. Moscow: Nauka 1982.
 14. Salikhov K. M., Molin Yu. N., Sagdeev R. Z., Buchachenko A. L.: Spin Polarization and Magnetic Effects in Radical Reactions. Amsterdam: Elsevier 1984.
 15. Manykin E. A., Samartsev V. V.: Opticheskaya ekho-spektroskopiya. Moscow: Nauka 1984.
 16. Bazhin N. M., Salikhov K. M.: EPR. Atom. Novosibirsk: NSU 1986.
 17. Beks A.: |Dvukhmernyj YaMR v zhidkosti (Salikhov K. M., ed of engl.-russ. transl.). Novosibirsk: Nauka 1988.
 18. Yablokov Yu. V., Voronkova V. K., Mosina L. V.: Paramagnitnyj rezonans obmennykh klasterov. Moscow: Nauka 1988.
 19. Golenischev-Kutuzov V. A., Samartsev V. V., Khabibullin B. M.: Impul'snaya opticheskaya i akusticheskaya kogerentnaya spektroskopiya. Moscow: Nauka 1988.
 20. Zaripov M. M. (ed.): Radiospektroskopiya kondensirovannykh sred. Moscow: Nauka 1990.
 21. Ernst R., Bodenkhauzen D., Vokaun A.: YaMR v odnom i dvukh izmereniyah (Salikhov K. M., ed of engl.-russ. transl.). Moscow: Mir 1990.
 22. Golovanov A. I., Kornishin M. S.: Vvedenie v metod konechnykh elementov statiki tonkikh obolochek. Kazan: KB AS USSR 1990.
 23. Evseev I. V., Ermachenko V. M., Samartsev V. V.: Depolyarizuyuschie stolknoveniya v nelinejnoj elektrodinamike. Moscow: Nauka 1992.
 24. Vishnevskaya G. P., Molochnikov L. S., Safin R. Sh.: EPR v ionitakh. Moscow: Nauka 1992.
 25. Samartsev V. V. (ed.): Polyarizatsionnoe ekho i ego primenenie.Moscow: Nauka 1992.
 26. Kochelaev B. I., Yablokov Yu. V.: The Beginning of Paramagnetic Resonance. Singapore: World Scientific 1995.
 27. Salikhov K. M.: Magnetic Isotope Effect in Radical Reactions. Wien: Springer 1996.
 28. Eaton G. R., Eaton S. S., Salikhov K. M. (eds.): Foundations of Modern EPR. Singapore: World Scientific 1998.
 29. Salikhov K. M. (ed.): E. K. Zavojskij. Materialy k biografii. Kazan: Unipress 1998. 
 30. Kalachev A. A., Samartsev V. V.: Fotonnoe ekho i ego primenenie. Kazan: KSU 1998.
 31. Andrianov S. N., Samartsev V. V.: Opticheskoe sverkhizluchenie i lazernoe okhlazhdenie v tvjordykh telakh. Kazan: Izdatel'stvo KSU 1998.
 32. Petukhov V. Yu., Ibragimova M. I., Fajzrakhmanov I. A., Gumarov G. G.: Radiacionnaya fizika tvjordogo tela. Kazan: KSU 1998.
 33. Gajnutdinov H. L.: Biofizika makromolekul (molekuly zhizni). Kazan: KSU 1999.
 34. Salikhov K. M.: 10 lekcij po spinovoj khimii. Kazan: Unipress 2000.
 35. Mandel' M., Vol'f E.: Opticheskaya kogerentnost' i kvantovaya optika ( Samartsev V.V., ed of engl.-russ. transl.). Moscow: Fizmatlit 2000.
 36. Rubtsova N.N., Samartsev V.V., Yevseyev I.V.: Coherent Transients in Optics. // Cambridge, UK: CRC Press 2011. 536 p.
 37. Kozlov S.A., Samartsev V.V.: Principles of Femtosecond Optics. // Cambridge, UK: CRC Press 2011. 292 p.
 38. Stepanov A.L., Drezet A., Krenn J.R.: Surface Plasmon Polariton Nanooptics. // New York: Nova Sci. Publ. 2012. 91 p.
 39. Kozlov S.A., Samartsev V.V.: Fundamentals of Femtosecond Optics. Cambridge (UK) // Int. Sci. Publ. (2013) 
 40. Apih T., Rameev B., Mozzhukhin G. [et al.] : . Magnetic Resonance Detection of Explosives and Illicit Materials. // «NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics». - Dordrecht, Netherlands: Springer, 2014. - 168 p.